Radek Šídla

Radek Šidla

Máte-li zájem zprostředkovat umělecké práce, pište a volejte na níže uvedené kontakty.

Náš partner

Green Garden hotel[opouštíte tent web]

Zprostředkování umělecké práce

Pro uchazeče o zprostředkování at´již stálého angažmá, či hostování jednotlivých rolí bych hned na začátku předeslal, že najít práci v uměleckých oborech je do jisté míry také otázka štěstí a náhody. Mladým a nezkušeným umělcům at´ z České republiky, či ze zemí, kde se nemluví německy bych doporučil nejprve se ucházet o práci v domácích divadlech a zároveň se učit cizí jazyky – hlavně tedy jazyk německý a mít minimálně jeden monolog, či scénu v německém jazyce nastudovanou. Jedná se zde nikoliv o text zpívaný, ale o text mluvený. V německých divadlech se hraje často světová, či německá opereta, která je z velké části v němčině.

Proč mluvím o štěstí a náhodě? Předzpívání jsou závislé na denní hlasové formě a jsou také otázkou nervů. Cestování je mnohdy únavnější, než si člověk myslí a nové prostředí, kde se mluví cizím jazykem může někoho zaskočit, jinému naopak pomoci. Proto je důkladná příprava nejlepší radou na předzpívání. Žádný recept na úspěšnost nemám, mám pouze ještě jednu radu.

Buďte ve správnou chvíli na správném místě.

Jak se o spolupráci ucházet?

Předzpívání se budou konat asi dvě až tři za rok v Praze. Pokud byste mě chtěli pozvat na svoje vystoupení, či představení, přijdu rád, ale musím hned předeslat, źe pochopitelně nemohu být všude. K předzpívání bych Vás požádal o minimálně 5 árií na výběr, z nichž jedna musí být v německém jazyce (pokud nemáte žádnou operní árii, či scénu, lze přednést i nějaký operetní kus). Poplatek za náklady spojené s předzpíváním činí 15 €.

Po předzpívání budu ke každému upřímný a sdělím vám, zda pro Vás mohu něco udělat, popř. co by bylo z mého hlediska nutno zlepšit. Je lépe, když víte v jaké se nacházíte situaci a co ode mne jako agentury můžete očekávat. Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že umělci, kteří neovládají žádný světový jazyk – mají podstatně menší šance na úspěch.